Een unieke leeromgeving

ONDERWIJS IN EEN OPEN GEEST

 

Te midden de Aalterse bossen...

 

 

Het “groene karakter” van onze gemeente komt terug in de kleuraccenten van het gebouw en in de groenruimte errond.

 De school is ontworpen naar de visie van het team en gericht op het onderwijs van morgen. Het open karakter laat toe dat kinderen op verschillende plekken en in wisselende verbanden spelen, leren en samen-werken.

De prikkel-arme instructieruimtes, de lokalen en de plenums zijn uitgerust met de nieuwste didactische en digitale voorzieningen.

 

 

#SAMEN

 

De school is ontworpen naar de visie van het team en gericht op het onderwijs van morgen. Haar open karakter laat toe dat kinderen op verschillende plekken en in wisselende verbanden spelen, leren en samen-werken

Schoolmuren zijn nog te veel scheidingselementen. Wij willen juist verbinden.  Onze nieuwe schoolarchitectuur is daarom transparant, geeft doorkijk en creëert verbinding. De open en inspirerende centrale ruimtes combineren meerdere functies. Ze doen dienst als "plenum" waarrond verschillende leerzones worden gebouwd die samenhangen met de jaarklassen of leefgroepen van de school. 

 

 

#ZORGZAAM

De indeling van onze school is er zo op voorzien dat kinderen altijd terecht kunnen bij een juf of meester, of bij andere kinderen. Zelfs over de leerjaren heen. Op die manier worden we beter staat gesteld om op het niveau van de kinderen te werken. Het leren van en met elkaar krijgt hier extra kansen.

Achtergrondlawaai of -beweging vraagt dat leerlingen zich soms afzonderen naar een aparte ruimte voor bepaalde opdrachten. Die "ontsnapruimtes" zijn bij ons kleinere instructieruimtes met glazen deuren en flexibele wanden. Ze blijven meestal open en dienen voor kortstondige instructies aan leerlingen of vergaderingen. Daarna zwerven de leerlingen weer uit naar de grote ruimte met zijn cosy werkplekken tussen de andere vriendjes.

 

 

#WELBEVINDEN

 

In een visueel aantrekkelijke leeromgeving bewegen de leerling en de leerkracht zich naar die zones die hem of haar het meeste goesting geven en aanzetten tot leren en werken. Door elke ruimte te ontwerpen voor een ander soort leerervaring kan de nieuwe school krachtiger en overtuigender zijn. 

De inrichting van de ruimtes ondersteunt de veranderende rol van de leerkracht en de leerling en biedt een integrale kijk op leren en op onze onderwijsvisie. Verschillende leerzones vormen een flexibele werk- en leerplek zoals een interactiezone, ontwikkelzone, uitwisselingszone, creatieve zone,  onderzoekszone en een presentatiezone. 

De nieuwe school stimuleert de interactie en de samenwerking onder elkaar. Samen heb je meer kans op succes, dus VOEL je je ook BETER!

 

#KWALITEIT

Een actuele schoolinfrastructuur is geen garantie voor kwaliteitsvol onderwijs. Maar het maakt de dingen wel een stuk makkelijker. Zeker op organisatorisch vlak.

Structuur in de omgeving stimuleert en faciliteert structuur in de aanpak en in het aanbod. Het leren is geen zaak meer van het individu. Leren gebeurt in interactie met anderen. De coöperatieve werkvormen waar we reeds jarenlang op inzetten krijgen meer kansen in onze nieuwe infrastructuur.

Ons nieuwe leerplan ZILL vraagt ons om meer rekening te houden met de eigen ontwikkeling van elk kind. Onze nieuwe schoolinfrastructuur - waar kinderen in wisselende verbanden kunnen leren en spelen - nodigt uit om de kinderen op hun niveau te benaderen.

 

 

#RESPECT

 

De openheid van de infrastructuur staat symbool voor onze gastvrijheid. Deze openheid betekent ook dat je je niet hoeft te verbergen : "transparant" zijn. Je mag zijn wie je bent, we hebben respect voor jouw unieke "ik" en voor de wijze waarop je groeit. 

Het is belangrijk dat kinderen initiatief en eigen beslissingen durven nemen en dat ze dat op een verantwoorde manier leren te doen. Daarom nodigen we ze veelvuldig uit tot kiezen. Met die vrijheid moeten ze op een verantwoorde wijze leren omgaan, met respect voor de anderen.

 

 

#PROCES

 

Aandacht en vertrouwen hebben in het (leer)proces is makkelijker in een infrastructuur die een overzicht biedt aan alle waarneembare stappen in dit proces. Openheid, samenwerking en observatie en reflectie zijn hier belangrijk bij. Dit lukt nog beter wanneer specifieke fasen van het leerproces ook in daartoe voorbestemde ruimtes kunnen gebeuren.

In een goed ontworpen schoolinfrastructuur heb je optimale kansen als leerkracht om de leerlingen op bovenstaande activiteiten zo goed mogelijk te volgen en te coachen.

 

 

#TALENT

 

In de nieuwe school krijgen onze kinderen veel kansen om zich te tonen in een veilige, vertrouwde en gestructureerde leeromgeving. Zo komen wij de talenten van onze kinderen op het spoor.

 

 

NEW TABOR!