Tabor TROEF

    

Recht over onze school bevindt zich "BKO Kriebel krabbel" of de buitenschoolse kinderopvang. 

   

Dit opvanginitiatief wordt door de gemeente georganiseerd. 

   

Er word heel goed samengewerkt tussen het schoolteam en de mensen van de opvang.

    

Je kan in de opvang terecht van 7 uur 's morgens tot 18.30 uur 's avonds. De kinderen worden na de ochtendopvang door de begeleiders naar school gebracht en na schooltijd ook weer opgehaald.

   

Na een éénmalige inschrijving, kunnen ouders van deze opvang gebruik maken zoals het hen uitkomt.

   

Het is een plaats waar de kinderen heel graag vertoeven.

  

WELBEVINDEN

Klik hier voor de themapagina over onze Classes Uniques !

    

De kleinsten mogen na het middagmaal een dutje doen.

Dit is niet verplicht.

Je mag hier als ouder voorkiezen.

Het doel is om onze kleinsten stap voor stap te leren om een volledige dag actief te zijn.

Dat is niet zo evident als het lijkt !

  

WELBEVINDEN

PROCES

 

 

 

    

Op woensdag kan je als ouder meekomen met jouw peuter of kleuter tot in de klas.

   

Je bent welkom vanaf 8.25 uur.

   

Speel lekker mee tot 9 uur.

   

Dan wuiven we jullie uit. Tot vanmiddag!

    

WELBEVINDEN

 

 

 

     

Gedurende hun schoolloopbaan in onze TABORschool gaan de leerlingen 3 maal op openluchtklas. 

Hiermee bedoelen we een meerdaags verblijf op een locatie om er te leren en te genieten.

Zo organiseren we :

 

 1. Boerderijklassen in "Het Bakkershof" te Makkegem voor 2de en 3de leerjaar.

 2. techniek- en geschiedenisklassen in "'t Oud Klooster" te Dikkele voor het 4de en 5de leerjaar.

 3. Vredesklassen in "De iep" te Ieper voor het 6de leerjaar.

  

Onze 7 woorden leren ons hoe belangrijk we dit vinden:

  

 1. SAMEN: we streven naar verbondenheid en samenwerking.

 2. ZORGZAAM: tijdens deze activiteiten leren we de kinderen beter kennen, begrijpen we hen beter en kunnen hen beter begeleiden?.

 3. KWALITEIT: We creëren hier de ideale mix van prestatie en plezier. We leren bovendien wat zinvol en toepasbaar is.

 4. WELBEVINDEN: Deze activiteiten zorgen voor extra motivatie. Dit is de motor van het leren! 

 5. RESPECT: Op openluchtklas leren we respect op te brengen voor alles rondom ons.

 6. TALENT: Door de variatie aan activiteiten en werkvormen, kunnen alle kinderen hun talenten ontwikkelen en op het spoor komen.

 7. PROCES: Alle leren is een "proces". In het bijzonder de groei naar zelfstandigheid. Gedurende de openluchtklas krijgen we extra kansen om aan dit proces te werken.

   

   

Elders op deze site staat te lezen dat we staan voor een "totale" ontwikkeling van het kind.

Dit wil zeggen dat we niet alleen het hoofd willen ontwikkelen, maar ook het hart (emotioneel) en de handen (motorisch).

TALENT

  

Onze nadruk op de "muzische" ontwikkeling onderstreept dit.

 

"Muzisch" is zoals een bril die we opzetten die ons de wereld van de verbeelding en het kunstzinnige opent.

Het is een plaats waar het hoofd, het hart en de handen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Onze kinderen voelen zich hier helemaal thuis in.

WELBEVINDEN

   

Op onze school nodigen we leerlingen uit om de muzische en kunstzinnige werkelijkheid ervaren, te beleven en ervan te genieten.

Dat genieten is essentieel omdat daarin de goesting ontstaat om zelf tot expressie te komen.

PROCES

   

Binnen ons aanbod aan muzische ontwikkeling zetten we in op een brede en gevarieerde initiatie in vijf muzische domeinen: 'woord', ‘beeld’, ‘muziek’, ‘dans’ en ‘drama’. 

Deze zijn altijd geïntegreerd en thematisch verbonden met elkaar.

   

Om onze muzische houding en ons muzisch aanbod te versterken, werken we samen met een "muzo-coach".

Deze persoon - die overigens ook zelf kunstenares is - stroomlijnt het aanbod doorheen de lagere school. De activiteiten worden klasdoorbrekend georganiseeerd.

KWALITEIT

We vieren graag feest op school en we pakken dit ook muzisch aan. We denken daarbij aan Carnaval, Kerstmis, de vastenacties, jaar- en maandopeners, enz.

Hierbij streven wij in het bijzonder ook de verbondenheid en de samenwerking na tussen alle schoolparticipanten

SAMEN

      

       

Onder de groeiwerking verstaan we alle inspanningen die we doen om de kinderen leerstof "op maat" aan te bieden.

Het betreft hoofdzakelijk de vakken Nederlands en Wiskunde. Maar in de derde graad pakken we de groeiwerking wel zeer geïntegreerd aan.

Of je nu nood hebt aan herhalingsleerstof of eerder aan plustaken, je werkt in jouw "groeimapje' aan de taken die de leerkracht speciaal voor jou bij elkaar zocht. Je mag dit doen in het plenum waar ook de plenumjuf jou kan helpen.

Dit 3de spoor van ons 3-sporenbeleid wordt ook vaak digitaal aangeboden.

Op het rapport schrijven we een persoonlijke noot over het hoe de groeiwerking voor de leerling verloopt. We doen dus enkel aan procesevaluatie.  

We doen dit voor kinderen die zowel remediërende als uitdagende oefeningen krijgen. Op die manier zijn we nog transparanter naar ouders toe over de zorgwerking op school. 

 

 

#ZORGZAAM #PROCES #TALENT

 

We organiseren een huiswerkklas op onze school.

   

We maken volgende afspraken : 

   

Organisatorisch :

 • De huiswerkbegeleiding gaat door op maandag, dinsdag en donderdag van 16.20 tot 17.05 uur. Tussenin hebben de kinderen een pauze. 

 • Na de huiswerkklas worden de kinderen met een rang naar de parking en naar de opvang gebracht. 

   

Wat mogen de ouders van de begeleiding verwachten ?

   

 • Toezicht : in de ‘studie’ is het stil. 

 • Hulp bij het opstarten voor wie dit nodig heeft :

  • Agenda of contract nemen

  • Kiezen wat er moet gebeuren

  • Plannen van taken

  • Aanmoedigen

 • Nazicht van of controle op :

  • De vordering van de taken

  • Netheid en zorg

 • Problemen worden gesignaleerd naar de titularissen via een schriftje.

    

Wat is het niet ?

 • Leerstof uitleggen

 • Helpen

 • Correctie

 • Zorgen dat alle huiswerk klaar is

 

#KWALITEIT

#ZORGZAAM