Classes Uniques

 

Kleuters van alle leeftijden spelen en leren samen
in één klasgroep of “leefgroep".

 • Het is een organisatievorm die toelaat om onze "SAMEN" visie meer te benadrukken !

Wist je trouwens : 

 • Onze visie op “goed kleuteronderwijs” is door de jaren geëvolueerd. Onder meer door de nieuwe werk- en leerplannen. (ZILL)

 • Scholen worden gestimuleerd om een “eigen project” uit te werken.

 • We werken bijna 10 jaar met klasgroepen waarbij 2 leeftijden gemengd worden.

 • Aan deze stap ging een voorbereidende periode van 3 jaar vooraf ! In die tijd bezochten wij veel scholen die ook zo werken.

 • Het concept vindt op meer en meer kleuterscholen zijn ingang.

Let wel : 

 

We zijn geen methodeschool

 

 

 

Bekijk ons filmpje ! 


Het doel = leren…. Met meer goesting!

De kleuter vertelt : 

 • IK mag voortdurend samenwerken, overleggen, problemen oplossen, intitiatief nemen, inzichten hanteren,…LEREN LEREN.

 • IK kan gedurende mijn kleuterjaren het gevoel ervaren van OPKIJKEN naar anderen en van zelf het VOORBEELD geven.

 • IK kan ‘gelijken’ vinden in interesse, tempo en niveau.

 • IK draag zorg voor iedereen & iedereen helpt mee.

 • IK leer zowel ‘spontaan’ als ‘georganiseerd’.

 • IK werk later, als ik groot ben toch ook met collega’s van verschillende leeftijden?

Een peutertje vertelt :

 • Ik stap met een kleiner aantal vriendjes in!

 • Ik geraak minder gefrustreerd.

 • Ik kan terugvallen op een stevige basis, gelegd en getoond door de grotere vrienden!

 • Ik ben zo blij dat de juf TIJD voor me heeft en mij extra knuffels kan geven...

  …leg ik hier mijn basisvertrouwen !

“Samen” is een sleutelwoord !

Coöperatief” en “positief” is hoe we kijken.

 

Elk kind mag op zijn manier ontwikkelen (uniek).

 

We denken procesgericht.

 

Kinderen leren van elkaar. Zowel de jongste als de oudsten worden actief aan het denken gezet.

 

Elk kind heeft talent !

 

We willen een gevarieerd klasgebeuren en een natuurlijke omgeving.

 

Klein en groot nemen initiatief en verantwoordelijkheid.

 


Nieuwe klemtonen bij het uitwerken van Thema’s

 • De hoeken staan centraal. wij vertrekken vanuit sterke speel-& leerzones aan waarin spelend leren centraal staat !

 • We zetten in op het leren van elkaar : jong van oud, maar ook omgekeerd!

 • We kiezen werkvormen die de zelfsturing, het initiatief en de verantwoordelijkheid stimuleren.

 • Het onderzoekend leren krijgt een vaste plaats in het aanbod.

 • We benadrukken het proces van een activiteit. Het product is niet altijd het belangrijkst.

 • We kiezen voor een natuurlijk milieu. Dit merken we aan de keuze van het spel- en leermateriaal, de benadering van onderwerpen, de uitwerking van de thema’s,…

Wist je dat we heel sterk differentiëren? 


We observeren en bekijken elke individuele kleuter : wat heeft dit kind nu nodig om te ontwikkelen?

We sturen steeds ons aanbod bij!

Onze gevarieerde speel-& leerzones (hoeken) bieden gradatie voor de verschillende leeftijden en interesses.

Hier haalden wij onze mosterd :