SAMEN NAAR DE TOP !

#SAMEN

“Samen” is het kernwoord van ons project. Als team staan we achter elkaar en we pakken de dingen samen aan. Dit geeft voldoening. Dit willen we ook aan onze kinderen leren. Samen naar de top!

#ZORGZAAM

We besteden veel aandacht aan het omgaan met de verschillen tussen onze kinderen. Elk kind is UNIEK en ontwikkelt op zijn manier. Kinderen krijgen taken op hun niveau en ze worden steeds uitgedaagd. Het leren van en met elkaar zien wij als een grote uitdaging. Klein kan leren van groot maar ook omgekeerd.

#KWALITEIT

"Kwaliteit" is ons streven naar de ideale mix van prestatie en plezier. Daarbij gebruiken we actuele methodes en inzichten. Kinderen leren wat zinvol is en toepasbaar in het latere leven. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Daarbij wordt je goed opgevolgd en begeleid.

#WEL-BEVINDEN

 Pas als kinderen zich goed in hun vel voelen, staan ze open om te leren. Motivatie van binnenuit is de krachtigste motor. Uit fouten kun je leren. Succes ervaren draagt bij tot een positief zelfbeeld. Bij ons mag je je stem laten horen en krijg je veel kansen om initiatief te nemen.

#RESPECT

Op onze school is iedereen welkom. Je mag hier zijn wie je bent. Waarden en normen zijn van groot belang. Afspraken vloeien daar uit voort. Dat leer je bij ons op school. We houden van verbonden communicatie: een goed gesprek met iedereen.

#TALENT

Iedereen kan iets, niemand kan alles. Je mag tonen wat je goed kan tijdens uiteenlopende activiteiten. We kijken verder dan de schoolse vaardigheden. Je krijgt veel bevestiging en coachende feedback op je weg. Zo proberen we jou en jouw ouders te helpen bij de belangrijke keuzes voor later.

#PROCES

Het "proces" is voor ons even belangrijk als het resultaat. Alle stapjes zijn belangrijk. Ook bij de manier waarop wij ons onderwijs vorm geven.