Laat jouw mening horen

Het oudercomité (OC) is een groep geëngageerde ouders die structureel wil bijdragen aan het verwezenlijken van een leerrijke, goedwerkende en aangename school voor onze kinderen. Het OC bestaat op vandaag uit een 15-tal leden.

 

Als oudercomité willen we de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs en het schoolgebeuren bevorderen. Als vertegenwoordigers van de ouders willen we dan ook bruggenbouwer zijn tussen leerling/ouders en school.

 

Tweemaandelijks komen we samen op school, samen met een vertegenwoordiging vanuit de directie en een aantal leerkrachten. We bespreken alles wat rechtstreeks te maken heeft met de werking van de school: jaarthema, pedagogisch beleid, gebouwen en infrastructuur, enzovoort... Regelmatig wordt uit eigen beweging advies gegeven aan of gevraagd door de school. Ook kleine en grote problemen worden aangekaart en besproken: Bv. veiligheid in de schoolomgeving, organisatie van de rang(en)...

 

Daarnaast bieden we ondersteuning bij activiteiten van de school, maar hebben we ook een eigen werking en eigen activiteiten.  De best bekende is ons ontbijt-aan-huis en onze fakkeltocht!

 

Zit je met specifieke vragen of wil je samen als ouder mee de schouders onder onze school zetten?

Contacteer ons: oudercomitesma@gmail.com 

of https://www.facebook.com/oudercomitetaborsma

 

Vanaf de tweede graad denken onze vertegenwoordigers mee over hoe we het op school nog fijner kunnen maken! Onze eerste graad wordt natuurlijk ook geïnterviewd! Van klein tot groot, samen maken we school.

 

  1. Huishoudelijk reglement 
  2. Leden schoolraad
  3. Verslag schoolraad dinsdag 15 februari 2022
  4. Verslag schoolraad 24 mei 2022
  5. Verslag schoolraad 22 november 2022