Pedagogische studiedag

Pedagogische studiedag

  • Wim Van Hevele

12 oktober pedagogische studiedag

Op deze dag moeten de juffen en de meesters zelf terug naar de schoolbanken.

De kinderen hebben vrijaf.