Corona Update

Corona Update

 • Wim Van Hevele

Klik hier om de laatste updates te lezen in verband met de corona-maatregelen op onze school. 

 Corona update 23 mei 2022 

 • Vanaf maandag 23 mei geldt voor alle onderwijsniveaus en voor internaten code groen.
 • Heel concreet betekent code groen dat de volgende basismaatregelen nog blijven gelden:
  • ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet-en vergaderzaal en de leraarskamer
  • basishandhygiëne
  • hoesthygiëne
  • wie ziek of besmet is, blijft thuis
  • contactonderwijs blijft de regel. Met het oog op de onderwijskwaliteit, kan altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs worden georganiseerd.

   

 Corona update 28 maart 2022 

 • Leerlingen en personeelsleden die mogelijke symptomen hebben, blijven thuis en laten zich testen. Ook leerlingen en personeelsleden die geen symptomen hebben maar wel een positieve test afgelegd hebben, blijven thuis in isolatie. 

 • Er gelden geen test- en quarantainemaatregelen meer voor leerlingen en personeelsleden die in contact kwamen met een besmet persoon. Vanaf 17 maart 2022 gelden enkel nog maatregelen voor hoog risicocontacten binnen het huishouden. In dit geval is er geen verplichting meer tot testen of quarantaine, maar is het sterk aanbevolen voor iedereen, ongeacht de vaccinatiestatus, om gedurende 7 dagen na het hoog risicocontact een mondmasker (vanaf 6 jaar) te dragen bij contacten buiten het huishouden of, indien een mondmasker niet mogelijk is, een dagelijkse zelftest te doen. 

 • De kinderen kunnen in principe weer in één shift gaan eten in de eetzaal (GOC), maar dit bleek geen goed idee. De kinderen (en de begeleiders) zijn niet meer gewoon aan de hoge decibels die geproduceerd worden met de grote groep.  We houden nog voorlopig vast aan de 'vaste plaatsen'. Als onze nieuwe eetzaal open gaat, bekijken we de organisatie opnieuw.

Corona update 7 maart 2022 

Vanaf 7 maart 2022 schakelen de scholen over naar code geel van de onderwijsbarometer. 

Wat betekent fase geel op school? 

 • Leerlingen en personeelsleden moeten geen mondmasker meer dragen. 

 • Opgelet: mondmaskers zijn wel nog verplicht op het openbaar vervoer. Op het collectief vervoer - zoals busvervoer naar het zwembad/sportpark of een extra-murosactiviteit - is een mondmasker aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval. 

 • Vermengen van klasgroepen is toegestaan. De leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in een klaslokaal. 

 • De huiswerkklas wordt weer opgestart. 

 • Verjaardagen: kinderen die voor hun verjaardag een traktatie willen uitdelen in de klas, mogen dit doen. De afspraken vind je terug in het schoolreglement. 

 • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden... zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel. 

 • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen, pedagogische studiedagen moeten niet langer digitaal georganiseerd worden.

 • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.

Waar letten we nog op? 

 • Extra-murosactiviteiten (= schooluitstappen) kunnen plaatsvinden volgens de regels in de samenleving.

 • We ventileren en verluchten maximaal op basis van CO2-metingen in elk (klas)lokaal. 

 • We passen basis hand- en hoesthygiëne toe. 

 • Wie ziek of besmet is, blijft thuis

 • Het is altijd mogelijk dat de lokale risicoanalyse aanleiding geeft tot extra maatregelen in samenspraak met de preventieadviseur. Al hopen we ten stelligste dat dit niet nodig zal zijn.