Corona Update

Corona Update

 • Elke Reyserhove

Klik hier om de laatste updates te lezen in verband met de corona-maatregelen op onze school. 

UPDATE 29 NOVEMBER 2021

Eetzaal

 • In de eetzaal werden reeds de nodige maatregelen getroffen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Graag vragen we jou om nog eens met je kind te bespreken waarom het correct dragen van het mondmasker belangrijk is. We hopen dat onze leerlingen van de derde graad dit in respect voor elkaar zeker juist opvolgen.

Studie 

 • Er is geen studie meer mogelijk vanaf dinsdag 30 november. Maandag 29 november bieden we ouders nog de kans om hun leerling te laten aansluiten bij de studie indien er geen andere oplossing voor handen ligt.

Verplaatsing naar het sportpark met de bus 

 • Kinderen die zich met de bus naar het sportpark verplaatsen dragen een mondmasker, dit voor alle kinderen van de lagere school. Indien mogelijk voorzien de leerlingen zelf een mondmasker.

Verjaardagen 

 • Kinderen die voor hun verjaardag een individuele traktatie willen uitdelen in de klas, mogen dit doen als de lekkernij individueel verpakt is.

Afwezigheid

 • Bij elke afwezigheid brengt u de school op de hoogte.
 • Indien je twijfelt over symptomen, kan je via de zelfassessment tool nagaan of jouw kind symptomen van COVID-19 vertoont en wel of niet moet getest worden. 
 • Maak je je ongerust, dan kan je steeds een zelftest bij jouw kind uitvoeren. Je kan deze verkrijgen bij de apotheker. Indien de zelftest positief is, neem je contact op het callcenter op 02 214 19 19. Je vermeldt dat jouw kind een positieve zelftest heeft zodat een code voor een gratis PCR-test kan worden bezorgd. Meer informatie vind je op https://www.info- coronavirus.be/nl/zelftest/.

 

UPDATE 8 NOVEMBER 2021

Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk beperkingen. Daarom werden volgende maatregelen genomen. 

Mondmaskers

 • Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een mondmasker op school.
 • Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
 • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
 • Zonodig kan de mondmaskerplicht uitgebreid worden naar andere leerjaren en/of kunnen er extra maatregelen genomen worden als de preventieadviseur daartoe adviseert op basis van de lokale context.

Nieuwe teststrategie 

 • Vanaf 8 november worden enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen.
 • Eveneens vanaf 8 november treedt er bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

CO2-meter 

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, voorzien we in elke klas een CO2-meter. 

Richtlijnen voor ouders en derden

 • De aanwezigheid van ouders en andere derden op school moeten we beperken.
 • Derden dragen steeds een mondmasker op school.
 • De oudercontacten zullen maximaal digitaal plaatsvinden.

Toekomstige activiteiten

 • De impact op de geplande school- en klasactiviteiten moeten nog in team overlegd worden.
 • Zonder tegenbericht gaan geplande activiteiten door.