Op 6 maart komen de leraars samen voor een pedagogische studiedag.

Gedurende de hele dag werken zij samen rond het coöperatief leren volgens Dr. Spencer Kagan.

Onze leraars moeten vaak ook nog leren.

#SAMEN